التعلیقات علی کتاب المیراث عند الجعفریه
47 بازدید
ناشر: دار الصفوه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
کتاب در موضوع فقه مقارن , به غرض تبیین" نظام میراث در فقه شیعه امامیه و نقد و سنجش علمی ممیزات آن با نظام فقهی میراث در مذاهب دیگر ؛ و همچنین معرفی بی طرفانه آن به جامعه علمی برای گشودن باب گفتگو های سالم نگاشته شده است