مفاتیح العلوم /تفسیر فاتحه الکتاب
42 بازدید
ناشر: فکر آوران
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-7396-63-9
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر تفسیری , از نوع تفاسیر "علمی و جامع نگر "و آزاد اندیش است که هر آیه را با استفاده از علوم رائج زمانه خویش از جوانب گوناگون : ادبی عقلی و ذوقی و نقلی و با بیان لطایف و اشارت مورد بحث و نظر قرار می دهد به گرایش و مذهب خاص حتی مذهب رسمی خویش وفا دار و پابند نیست و هیچ احتمال و حدثی را فرو گزار نکرده است اثر تفسیری اوج اعتلای جامع نگری در تفسیر متون مقدس دینی است پس از او همه بر خوان علمی او نشستند بهره بردند